shop

Sphatik mala

₹500

Pooja-Path

₹5000

Kaashi Yantra

₹500

hanumanat yantra

₹500

Fourteen Mukhi Rudraksha Mala

₹500

Thirteen Mukhi Rudraksha Mala

₹500

Twelve Mukhi Rudraksha Mala

₹500

Eleven Mukhi Rudraksha Mala

₹500

Ten Mukhi rudraksha Mala

₹500

Nine Mukhi rudraksha Mala

₹500

Eight Mukhi rudraksha Mala

₹500

Seven Mukhi rudraksha Mala

₹500

Six Mukhi rudraksha Mala

₹500

Five Mukhi rudraksha Mala

₹500

Four Mukhi rudraksha Mala

₹500

Three Mukhi rudraksha Mala

₹500

Two mukhi rudraksha mala

₹500

One mukhi rudraksha mala

₹500

Twenty One Mukhi Rudraksha

₹500

Twenty Mukhi Rudraksha

₹500

Nineteen Mukhi Rudraksha

₹500

Eighteen Mukhi Rudraksha

₹500

Seventeen Mukhi Rudraksha

₹500

Sixteen Mukhi Rudraksha

₹500

Fiveteen Mukhi Rudraksha

₹500

Fourteen Mukhi Rudraksha

₹500

Thirteen mukhi Rudraksha

₹500

Twelve mukhi Rudraksha

₹500

Eleven mukhi Rudraksha

₹500

Ten mukhi Rudraksha

₹500

Nine mukhi Rudraksha

₹500

Eight mukhi Rudraksha

₹1500

Seven mukhi Rudraksha

₹500

Six mukhi Rudraksha

₹500

Five mukhi Rudraksha

₹500

Four mukhi Rudraksha

₹500

Three mukhi Rudraksha

₹500

Two mukhi rudraksha

₹500

one mukhi Rudraksha

₹500

lehsunia ring

₹2500

Goumit

₹500

Neelam

₹500

Opal

₹5000 to 15000 range available

Moti

₹2100

Panna

₹5000 to 20000

Pukhraj

₹5500 to 25000

Munga

₹500

Manak

₹500

ketu yantra

₹500

rahu yantra

₹500

shani yantra

₹500

sukra yantra

₹500

guru yantra

₹1500

budh yantra

₹1500

Mangal Yantra

₹1500

chandrma yantra

₹1500

Surya yantra

₹500

matsya yantra

₹1500

ganpati yantra

₹500

chinnamasta yantra

₹500

bhuvneshvari yantra

₹500

tara yantra

₹500

kaal sarp dosh nivaran yantra

₹500

prem vriddhi yantra

₹1500

kanakdhara yantra

₹2100

Das mahavidya yantra

₹500

Sudarshan Yantra

₹500

Sarva Manokamna Siddhi Yantra

₹500

Durghatna Nashak Yantra

₹500

Rin Mukti Yantra

₹500

Shatru Badha Nivaran Yantra

₹500

Katyayani Yantra

₹2100

Saraswati Yantra

₹500

Nav Durga Yantra

₹1500

Baglamukhi Yantra

₹2500

Durga Bisa Yantra

₹2100

Sawan Gopal Yantra

₹500

Hanuman Yantra

₹2100

Maruti Yantra

₹2100

Varun Yantra

₹500

Vastu Dosh Nivaran Yantra

₹500

Sukh Samridhi Yantra

₹500

Karya Siddhi Yantra

₹1800

Vashikaran Yantra

₹2500

Sarva Badha Mantra

₹500

Pitra Dosh Yantra

₹2100

Mrityunjaya Yantra

₹2100

Kuber Yantra

₹2100

Shree Yantra

₹500

Mahalakshmi Yantra

₹1500

Vyapar Vridhi Yantra

₹500